ที่อยู่

เลขที่ 6 ซ.ศรีธรรมโศก 3 ถ.ศรีธรรมโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 09.00 -17.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

075-346394

ค่าเข้าชม

ข้าชมฟรี

(เฉพาะการแสดงหนังตะลุงจำนวน 1-3 คน ครั้งละ 200 บาท จำนวน 5 คนขึ้นไป คนละ 50 บาท)


จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของหนังตะลุง และต้องการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะการทำหนังตะลุง