“ทุนการศึกษา” ช่วงชีวิตดีๆ ที่ทุกคนมีโอกาส

เคยคำนวณกันบ้างหรือไม่ว่า กว่าจะจบการศึกษานั้น ต้องใช้งบประมาณตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับปริญญากันไปเท่าไร ดีดลูกคิดกันรัวๆ ในหัวสมอง คาดว่าตัวเลขหกหลักน่าจะปรากฏอยู่ในหัวของคนหลายคน

“เขียนโค้ด” ให้ทันโลก ทักษะความรู้พื้นฐานแห่งโลกอนาคต

โลกดิจิทัลหมุนไว การศึกษาไทยต้องก้าวให้ทัน ด้วยยุคสมัยที่คนต่างพูดถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงบรรจุหลักสูตร Coding หรือเรียกกันว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ ไว้ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปีแรก โดยจัดการสอน Unplug Coding สำหรับเด็กทุกชั้นปี

8 วิธีดึงดูดใจอย่างไร

ให้เจ้านายเปลี่ยนคุณจาก “เด็กฝึกงาน” เป็น “พนักงาน” และกฎหมายเกี่ยวกับการฝึกงาน

ปลดปล่อยพรสวรรค์ในตัวลูก วิธีเลี้ยงลูกให้รู้จักความชอบของตัวเอง

มาปลดปล่อยพรสวรรค์พร้อมเสริมสร้างทักษะสำคัญตั้งแต่วันนี้ เพื่อปูหนทางสู่อาชีพที่ตั้งต้นจากความชอบสู่ความสำเร็จในอนาคต

เมื่อปัญญาประดิษฐ์มีแนวโน้มจะคุกคามอาชีพสิ่งที่เด็กยุคปัจจุบันควรทำคือ…

แม้จะไม่รู้แน่ชัด หรืออย่างไม่เป็นทางการ แต่หลายคนต่างก็ต้องยอมรับแล้วว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) ก็ได้คืบคลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนเราช้าๆ มาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว

ปล่อยพลัง! เลี้ยงด้วยกิจกรรม เสริมสร้างร่างกาย จิตใจและสมองให้ลูกพร้อมกับความสุขของทุกคนในครอบครัว

เห็นได้ชัดว่าในปัจจุบันนี้ กิจกรรมต่างๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการเลี้ยงลูกมากขึ้นทุกขณะ ด้วยมีงานวิจัยหลายอย่างจากนักจิตวิทยาทั้งจากไทยและต่างประเทศยืนยันว่า การเล่นหรือการทำกิจกรรมต่างๆ...

“เครียดโควิด” ช่วยลูกอย่างไร เมื่อที่ผ่านมาใจไม่ค่อยดี

โควิด19 ตัวการสำคัญที่ทำให้มนุษย์ทุกเพศทุกวัยทั่วโลกจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันแบบกะทันหัน เจอกับวิกฤติรูปแบบต่างๆ โดยไม่ได้เตรียมตัวกันไว้ก่อน ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภายนอกเท่านั้น

5 กิจกรรมอาสาสมัครช่วยสังคม แบบ new normal 2020

เบื่ออยู่บ้าน เบื่อเป็นเชฟ เบื่อดูทีวี เบื่อตัวเท่าบ้าน!!!