นิทานสร้างสุข ในโรงเรียนตาดีกา

เหตุการ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเศรษฐกิจต่อผู้คนแล้ว ยังสร้างปัญหาด้านสภาพจิตใจ การขาดโอกาสในการเรียนรู้ รวมไปถึงการขาดพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กๆในพื้นที่อีกด้วย

ปั้นคนปั้นดิน-เป็ดยิ้ม เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับ “ปิดเทอมสร้างสรรค์”

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนานควบคู่กับการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย หากนำ "สิ่งใกล้ตัว" มา "ตั้งคำถาม" หรือ "ตีความ" ในมุมใหม่ ดังเช่นกิจกรรมช่วงปิดเทอมของ โรงเรียนบ้านนาสีนวล และ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว จ.สกลนคร

Infographic ปิดเทอมสร้างสรรค์

การใช้เวลาของเด็กเยาวชนในช่วงปิดเทอม จากผลสำรวจเรื่อง “ปิดเทอมนี้เด็กเยาวชนอยากทำอะไร” ในช่วงปิดเทอม 2561 กลุ่มตัวอย่างเด็กเยาวชนและผู้ปกครองระดับประถมศึกษา-อุดมศึกษา จำนวน 1,760 ตัวอย่าง

ปิดเทอมสร้างสรรค์ ทำทุกวันให้ไม่ธรรมดา บนเว็บไซต์ Kapook

ปิดเทอมนี้ถ้ายังไม่มีไอเดียว่าจะทำกิจกรรมอะไร ที่ไหน และอย่างไร ลองเข้าไปที่ www.happyschoolbreak.com  หรือ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com เว็บไซต์ที่ได้ทำการรวบรวมกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้มากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศให้ทุกคนได้ทำกันช่วงปิดเทอม...

เป็ดยิ้ม เด็กยิ้ม

หลายโรงเรียนเปิดเทอมกันไปแล้ว แต่ทว่าก่อนเข้าสู่ฤดูการเรา เราขอนำภาพอีกหนึ่งกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมาฝาก

ปั้นดินปั้นคน เรียนรู้แบบมีความสุข

จัดกันแล้วค่ะ สำหรับกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ตอน ปั้นดินปั้นคน รร.บ้านนาสีนวล จ.สกลนคร ภายใต้โครงการฮักบ้านเกิด เด็กๆได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนที่ผูกโยงกับลุ่มน้ำสงคราม โดยมีจุดเริ่มต้นจากการค้นพบเศษซากภาชนะเครื่องปั้นดินเผาโบราณในพื้นที่ของหมู่บ้าน

สสส.ร่วม พม.เปิดค่ายเยาวชนสร้างคุณธรรม 4.0 | 13 พ.ค.61 |

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ สสส.นำเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ เข้าค่ายปิดเทอมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ติดตามได้จากรายงาน

เปิดเทอม เปิดชีวิต ไปเรียนรู้วัฒนธรรมต่างพื้นที่

ช่วงปิดเทอม ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับเด็ก แต่ก็เป็นที่น่ากังวลสำหรับผู้ปกครอง ที่ห่วงว่าเด็กจะสุ่มเสี่ยงในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาสทางสังคม จึงเกิดโครงการปิดเทอมเปิดชีวิต ที่ให้เด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน

ค่ายอาสา ‘วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า’

สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ค่ายอาสา “วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า” ในวันที่ 20 – 21 เมษายน 2561 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เปิดประสบการณ์เรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ