พิพิธภัณฑ์เหรียญ กรุงเทพฯ

ที่อยู่

ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 น. - 18.00 น.

รอบแรกเริ่มเวลา 10.00 น. รอบสุดท้ายเวลา 17.00 น. มีรอบเข้าชมทุกๆ 20 นาที

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

ค่าเข้าชม

*ในแต่ละรอบสามารถรองรับผู้ชมได้จำนวน 20 ท่าน* ค่าเข้าชม
ราคาประมาณ 100 บาท (รอการประชุมสรุปวาระการพิจารณาอีกครั้ง)

เข้าชมฟรี
เด็ก (สูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร)
นักเรียน นิสิตนักศึกษา(ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร
พระภิกษุ สามเณร และนักบวช
ผู้สูงอายุมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (แสดงบัตรประชาชน)


พิพิธภัณฑ์เหรียญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นแหล่งข้อมูล  เพื่อค้นคว้าศึกษาและเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  เศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยและนานาชาติ  ในแต่ละยุคสมัย เชื่อมโยงถึงปัจจุบัน ผ่านเรื่องราวที่ปรากฏบนเหรียญ  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางสำหรับนักสะสมเหรียญ  ผู้สนใจทั่วไปในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลและกิจกรรมด้านเหรียญกษาปณ์และศิลปวัฒนธรรม โดยอาคารแห่งนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักทรัพย์มีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ สังกัดกระทรวงการคลัง