Cubic Creative Camp

Cubic Creative Camp

ปิดเทอมนี้ทำอะไรดี? พบกับสุดยอดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยหลักสูตรที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครรับสมัครจำนวนจำกัด อย่าช้า สมัครเลย!

Posted by Cubic Creative on Monday, August 6, 2018

ปิดเทอมนี้ทำอะไรดี? พบกับสุดยอดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยหลักสูตรที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

รับสมัครจำนวนจำกัด อย่าช้า สมัครเลย!