DIY ผ้าปิดตาจากเศษผ้า

ผ้าปิดตาจากเศษผ้า

ผ้าปิดตาจากเศษผ้า

อุปกรณ์

  1. เศษผ้านุ่มๆ หรือเสื้อยืด
  2. แบบผ้าปิดตา ขนาด 7.5 x 3.5 นิ้ว
  3. เข็ม ด้าย กรรไกร
  4. สายยางยืด ขนาด 13 นิ้ว

วิธีทำ

  1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ข้างต้น
  2. วางแบบที่เตรียมไว้บนผ้าที่เตรียมไว้ 2 ชิ้น ตัดตามแบบ โดยเว้นระยะขอบเพิ่มอีกประมาณ 1 ซม.
  3. เมื่อตัดเสร็จแล้ว จะได้ผ้าตามแบบ 2 ชิ้น
  4. วางยางยืดกึ่งกลางเพื่อทำสัญลักษณ์เว้นขอบไว้ทั้ง 2 ฝั่งก่อนเย็บ
  5. เย็บรอบๆ โดยวิธีด้นถอยหลัง (เว้นช่องตามภาพที่ 4 ไว้) เมื่อเย็บเสร็จ ให้กลับผ้าด้านในออกด้านนอก
  6. ใส่ยางยืดเข้าไปในช่องที่เว้นไว้ แล้วเย็บปิดให้เรียบร้อยทั้ง 2 ฝั่ง เป็นอันเสร็จสิ้น