การศึกษาไทย…ใครควรดูแล???

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันและเวลาทำการ

8 ตุลาคมนี้ 8.30 - 12.00 น.
ณ ชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

สนใจเข้าร่วม โทร.0-2018-6888 ต่อ 2690

ค่าเข้าชม


การศึกษาไทย…ใครควรดูแล???
แลกเปลี่ยน พูดคุย หาแนวทาง สู่การพัฒนาการศึกษาไทย พร้อมบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาไทย
8 ตุลาคมนี้ 8.30 – 12.00 น.
ณ ชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สนใจเข้าร่วม โทร.0-2018-6888 ต่อ 2690
#เพราะการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ