กิจกรรม

Loading กิจกรรม

การแสดงหุ่นสายเสมา เรื่อง “ดอนและมะขวิดผู้พิชิต”

โดยหน่วยงาน: มิวเซียมสยาม

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

16 มิ.ย. 2561

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

มิวเซียมสยาม

ที่อยู่

4 ถนนสนามไชย พระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร, กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

02-225-2777 ต่อ 406

หมายเหตุ

เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)