กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมการฝึกอบรมการรำแม่บทเล็กและนาฏศิลป์พื้นบ้าน

โดยหน่วยงาน: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยกลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ กิจกรรมการฝึกอบรมการรำแม่บทเล็กและนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กิจกรรมการฝึกอบรมการรำแม่บทเล็กและนาฏศิลป์พื้นบ้าน (ต้องเรียนทั้งหมด 7 ครั้ง)
– ครั้งที่1  อา. 24 มิ.ย. 61
– ครั้งที่2  อา. 8 ก.ค. 61
– ครั้งที่3  อา. 5 ส.ค. 61
– ครั้งที่4  อา. 19 ส.ค. 61
– ครั้งที่5  อา. 26 ส.ค. 61
– ครั้งที่6  อา. 2 ก.ย. 61
– ครั้งที่7  อา. 9 ก.ย. 61

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

24 มิถุนายน 2018 - 10 กันยายน 2018

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

24 มิ.ย., 8 ก.ค., 5, 19, 26 ส.ค., 2, 9 ก.ย. 2561

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

รับใบสมัครผ่านข้อความทาง facebook จากนั้นกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งกลับมาทางอินบ๊อก facebook : แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครต่อไป

จำนวนคนรับสมัคร

50 คน

สถานที่

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร
เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

0 2247 0013 ต่อ 4162 , 4164 และ 4165 ตามวันเวลาราชการ

หมายเหตุ

-

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม