กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ครูอาสา โรงเรียนหลังเขาวิทยาคม

โดยหน่วยงาน: โรงบ่มอารมณ์สุข

สร้างทักษะการเรียนรู้ให้น้องที่ห่างไกลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งตนเองและถ่ายทอดความรู้ ความสุข ให้น้องๆผู้ห่างไกล เติมฝันวันวานของใครบางคนสักครั้งอยากไปเป็นครูดอย

 

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

01 มี.ค 2561 - 04 มี.ค 2561

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร 3 อาทิตย์ ก่อนปิดรับสมัครภายใน : จันทร์, 26 ก.พ.

จำนวนคนรับสมัคร

29 คน

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง

ที่อยู่

หมู่ที่ 2 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง
ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค, กาญจนบุรี 71150 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook