กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายสิทธิมนุษยชนในเด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยหน่วยงาน: สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

เป็นการอบรมเรื่องสิทธิเด็ก และสิทธิมนุษยชน ให้เข้าใจง่าย และผู้เข้าร่วมได้ร่วมออกแบบการขยายผลในพื้นที่ โดยมีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 1-4 เมษายน 2561 (4 วัน 3 คืน)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

วันนี้ถึง 20 มีนาคม 2561

จำนวนคนรับสมัคร

50 คน

สถานที่

สงขลา

ที่อยู่

สงขลา Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

นายสุไลมาน เจ๊ะอุบง : 083-1904979