กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ

โดยหน่วยงาน: สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ

เรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะด้านการการอนุรักษ์น้ำ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ (Experiential Learning) ในฐานความรู้มหัศจรรย์สายน้ำ ลุ่มน้ำ น้ำใช้ รู้ใช้น้ำ และการดูแลน้ำทิ้ง

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เช้าเย็นกลับ, 2 วัน 1 คืน, 3 วัน 2 คืน

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตลอดปี 2561

จำนวนคนรับสมัคร

30-70

สถานที่

ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี

ที่อยู่

ศูนย์รวมตะวัน
ถ.ช่องสะเดา, กาญจนบุรี 71190 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

08-2358-4614 , 08-2358-4616

หมายเหตุ

ลักษณะค่ายเปิดรับตามความต้องการของโรงเรียน /สถานศึกษาที่สนใจมาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียน , มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม , ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมต่างกัน