กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายเยาวชนรู้กิน..อยู่..ใช้ ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม

โดยหน่วยงาน: สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รู้กิน..อยู่..ใช้ ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม ค่ายที่จะมาไขเคล็ดลับส่งเสริมความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เช้าเย็นกลับ , 2 วัน 1 คืน , 3 วัน 2 คืน

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตลอดปี

จำนวนคนรับสมัคร

30-70 คนต่อค่าย

สถานที่

ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี

ที่อยู่

ศูนย์รวมตะวัน
ถ.ช่องสะเดา, กาญจนบุรี 71190 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

08-2358-4614 , 08-2358-4616

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม , ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมต่างกัน