กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายเยาวชนรู้ลดขยะ

โดยหน่วยงาน: สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งภูเขาขยะ เด็กไทยช่วยได้ ค่ายเยาวชนที่จะพาไปเรียนรู้การจัดการขยะแต่ละประเภท ที่สามารถเปลี่ยนขยะเป็นเงิน ขยะที่นำกลับมาใช้ได้

ลักษณะค่ายเปิดรับตามความต้องการของโรงเรียน /สถานศึกษาที่สนใจมาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียน

https://www.facebook.com/oruamtawan

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

31 ธันวาคม 2018 @ 8:00 am - 31 ธันวาคม 2018 @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เช้าเย็นกลับ , 2 วัน 1 คืน , 3 วัน 2 คืน ตลอดปี 2561

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตลอดปี

จำนวนคนรับสมัคร

30-70 คนต่อค่าย

สถานที่

ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี

ที่อยู่

ศูนย์รวมตะวัน
ถ.ช่องสะเดา, กาญจนบุรี 71190 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

08-2358-4614 , 08-2358-4616

หมายเหตุ

ลักษณะกิจกรรมมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม , ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมต่างกันสามารถเลือกได้