กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายเยาวชน Growth Mindset & Self Esteem

โดยหน่วยงาน: SMART- i CAMP

ค่ายไปเช้า-เย็นกลับและค่ายค้างคืน SMART-i Camp
อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • กล้าเป็นตัวเอง และมีความเชื่อมั่นมากขึ้น
  • ลูกรับรู้ศักยภาพตนเอง และมีความมั่นคงในใจ
  • ลูกมีความพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจไม่ย่อท้อ
  • ลูกมีอิสระทางความคิด กล้าคิดและกล้าทำอะไรใหม่ๆ
  • สามารถสร้างนิสัยแห่งความสุข และสำเร็จอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

4-8 เมษายน 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

รับสมัครถึง 3 เมษายน 2563

จำนวนคนรับสมัคร

40

สถานที่

โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท

ที่อยู่

ลพบุรี Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

Line@ : @smart-i-camp Website : www.smart-icamp.com FB : https://m.facebook.com/smarticamp Tel : 0626569154