กิจกรรม

Loading กิจกรรม

งานมหกรรม “ชุมชนมีวิถี เมืองมีชีวิต เพชรบุรีดีจัง! ยังเป็นๆ” ปีที่ 7

โดยหน่วยงาน: กลุ่มลูกหว้านาพันสาม

มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรีดีจัง ปีที่ 7 ภายในงานจะมีซุ้มกิจกรรมและการแสดงสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทัวร์ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 17 – 18 มีนาคม 2561

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

ณ พื้นที่ใจกลางเมืองเพชรบุรี

ที่อยู่

เพชรบุรี Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

084-106-1802

หมายเหตุ

ภาคค่ำเริ่ม 5 โมงเย็น เป็นต้นไป