กิจกรรม

Loading กิจกรรม

งานเพื่อนอาสา Volunteer Dialogue #68

โดยหน่วยงาน: ธนาคารจิตอาสา

เพราะการฟังเป็นอะไรที่เราให้กันได้อย่างง่ายๆ เชิญชวนอาสามาเรียนรู้ทักษะการสื่อสารผ่านกระบวนการ “สุนทรียสนทนา” (Dialogue) รู้จักการรับฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ให้เราได้มองเห็น รู้จักและเข้าใจตนเอง เข้าใจคนรอบข้างในชีวิตเรา

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

10 มีนาคม 2561

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ประมาณ 3 สัปดาห์ ก่อนหน้าวันงาน

จำนวนคนรับสมัคร

20-30 คน (ขึ้นอยู่กับสถานที่)

สถานที่

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)

ที่อยู่

99/8 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร, กรุงเทพฯ 10120 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

คุณโชติศักย์ (เล้ง) : 02-617-1797 หรือ 083-641-9438