กิจกรรม

Loading กิจกรรม

รวมใจอาสา ดูแลบ้านให้สัตว์ป่า

โดยหน่วยงาน: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี

ร่วมกันจัดทำโป่งเทียมและแหล่งน้ำขนาดเล็ก สำหรับสัตว์ปาได้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

1-15 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนคนรับสมัคร

50

สถานที่

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี

ที่อยู่

ม.3 ต.ทุ่งนางาม
ลานสัก, อุทัยธานี 61160 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

โทรศัพท์ 056-989127 E-mail : thamprathun@hotmail.com