กิจกรรม

Loading กิจกรรม

การแข่งขันตอบปัญหาพฤกษศาสตร์ ม.ปลาย ครั้งที่ 14

โดยหน่วยงาน: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

โดย: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

แข่งขันวันที่ 11 มกราคม 2563 แข่งขันรอบที่1 ข้อสอบปรนัย 08.30 - 13.00 น แข่งขันรอบที่2 ข้อสอบอัตนัย 13.00 - 17.00 น

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2562 (อาจมีการเพิ่มวันรับสมัคร)

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ที่อยู่

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ 10900 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

ทำการติดต่อได้ทางเพจ Botanical Contest หรือ โทร. 080-0541476 (ส้ม:ฝ่ายรับสมัคร), 082-4419990 (เบียร์:ฝ่ายรับสมัคร) 099-7451571 (ลูกเกด:ประธานโครงการ)

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม