กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ต.เต่าตัวน้อย กับรอยตะไคร่ที่หายไป

โดยหน่วยงาน: มนตร์อาสา

เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์เต่าทะเล ผ่านกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล ขัดทำความสะอาดบ่อเต่าพร้อมช่วยกันนำต.เต่าตัวน้อยกลับลงสู่บ่อเต่า รวมทั้งฟังบรรยายจากผู้ดูแลเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 31 มี.ค 2561

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครภายในวันจันทร์ที่ 26 มี.ค 2561

จำนวนคนรับสมัคร

80

สถานที่

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

ที่อยู่

หมู่ที่ 2
ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ, ชลบุรี Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

ทิพย์ชยพล(เน) : 0876776733

หมายเหตุ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคนละ 790 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง) ค่าใช้จ่ายคนละ 550 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง)