กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กับอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

โดยหน่วยงาน: อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” การรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และลดใช้ดฟมบรรจุอาหาร การใช้ถุงผ้า จิตอาสาต่างๆ เช่น การช่วยเลหือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ การปลูกต้นไม้ สร้างฝาย เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

13 เมษายน - 15 เมษายน 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

1 มีนาคม - 1 เมษายน 2563

จำนวนคนรับสมัคร

20

สถานที่

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

ที่อยู่

หมู่ 1 ต.คลองกวาง อ.นาทวี
จังหวัดสงขลา, - - Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง หมู่ 1 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทรศัพท์ : 0 7480 5342 E-mail : Khaonamkang@gmail.com

หมายเหตุ

-