กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ปิดเทอมสร้างสรรค์ ชวนกันอ่านสร้างสุข

โดยหน่วยงาน: พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

ปิดเทอมสร้างสรรค์ ชวนกันอ่านสร้างสุข

– ชมนิทรรศการ “บ้าน นักเขียน หนังสือเด็ก”
– นักเขียนชวนเด็กๆ มาเล่น อ่าน เล่านิทาน ทุกบ่ายวันเสาร์ที่ 17 , 24 , 31 มีนาคม เสาร์ที่ 4 , 21 , 28 เมษายน
– นักเขียนถ่ายถอดประสบการณ์การพัฒนาต้นฉบับหนังสือดี ผ่านรูปแบบการทำงานนักเขียนชื่อดัง

 

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

17 มีนาคม 2018 - 1 พฤษภาคม 2018

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

17 มีนาคม – 30 เมษายน 2561

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

ที่อยู่

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถนนกำแพงเพชร 2
เขตจตุจักร, กรุงเทพ 10900 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

พิพิธภัณฑ์เด็ก : 0 2272 4500 แผนการอ่านฯ คุณสิริวัลย์ เรืองสุรัตน์ (ไน้) : 096 912 5558

หมายเหตุ

-