กิจกรรม

Loading กิจกรรม

มัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา รักษ์ป่าดึกดำบรรพ์

โดยหน่วยงาน: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี

ร่วมเรียนรู้และฝึกเป็นมัคคุเทศก์นำนักท่องเที่ยวชมความงดงามของหุบป่าตาด โดยมีรุ่นพี่มัคคุเทศก์น้อยและเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน เป็นผู้ฝึกฝนและถ่ายทอดประสบการณ์

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น

ระยะทำกิจกรรม

เดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนตุลาคม 2562 ทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนตุลาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

20

สถานที่

แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติหุบป่าตาด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี

ที่อยู่

ม.3 ต.ทุ่งนางาม
ลานสัก, อุทัยธานี 61160 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

โทรศัพท์ 056-989127 E-mail : Thamprathun@hotmail.com Facebook : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี