กิจกรรม

Loading กิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

โดยหน่วยงาน: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สนใจเข้าฝึกงานในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (9 สัปดาห์)
โดยแบ่งตามโครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาแผนการตลาดและขายสินค้าออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า (Ready-to-wear) และผลิตภัณฑ์จากสีย้อมธรรมชาติ (Nature-to-wear) ของดอยตุง/International eCommerce Plan for DoiTung Ready-to-Wear & Nature-to-Wear Scarf and Accessories Project
2. โครงการพัฒนาแผนการสื่อสารการตลาดแบรนด์ดอยตุง/DoiTung Marketing Communication Development Project

น้องๆ ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบได้‭ที่ http://www.maefahluang.org/Internship2018.pdf
หากสนใจสามารถยื่นใบสมัครโดยระบุชื่อโครงการที่ต้องการทำงาน พร้อมด้วยประวัติการทำงานและผลงานของน้องๆ ส่งมาที่ ‭‭internship2018@maefahluang.org‬‬ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 (เวลา 11.59 น.) ซึ่งผู้สมัครทุกคนจะได้รับการสัมภาษณ์รอบแรกภายในวันที่ 2 เมษายน 2561

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (9 สัปดาห์)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 (เวลา 11.59 น.)

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริอาคารเอนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง
อำเภอแม่ฟ้าหลวง, เชียงราย 57240 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

สำนักงานกรุงเทพฯ : 0-2252-7114, สำนักงานเชียงราย : 0-5376-7015-7

หมายเหตุ

สามารถยื่นใบสมัครโดยระบุชื่อโครงการที่ต้องการทำงาน พร้อมด้วยประวัติการทำงานและผลงานของน้องๆ ส่งมาที่ ‭‭internship2018@maefahluang.org