กิจกรรม

Loading กิจกรรม

วิ่งด้วยกัน จูเนียร์

โดยหน่วยงาน: บริษัท กล่องดินสอ จำกัด

วิ่งด้วยกัน จูเนียร์ 3-11
กิจกรรม Category:

ชวนเยาวชนตั้งแต่ประถม มัธยม และคนทำงาน ออกมาเป็นไกด์รันเนอร์วิ่งด้วยกันกับคนพิการ และน้องพิการ เพื่อสุขภาพที่ดี

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

31 มกราคม @ 8:00 am - 4 กรกฎาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

6 เม.ย. 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ปิดรับวันที่ 5 เม.ย. 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

สวนลุมพินี

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

086 069 5652, 02-623-3701

หมายเหตุ

-