กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

โดยหน่วยงาน: ฝ่ายบริหารนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ

“ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ กิจกรรม นิทรรศการ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาวะ

สำหรับปี 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทุกเพศวัย ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครอบคลุมประเด็นการจัดการขยะภายในอาคาร โภชนาการและกิจกรรมทางกาย บุหรี่ และปัจจัยอื่นๆที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs (Non-communicable diseases) ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. 99/8 ซอย งามดูพลี แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ทุกวันอังคาร-เสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.

หากท่านสนใจเข้าเยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093-1246914 หรืออีเมลล์ exhibition.thc@thaihealth.or.th

*กิจกรรมภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

1 มกราคม 2563- 31 ธันวาคม 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

1 มกราคม 2563- 31 ธันวาคม 2563

สถานที่

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)

ที่อยู่

99/8 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร, กรุงเทพฯ 10120 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. 99/8 ซอย งามดูพลี แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 093-1246914 อีเมลล์ exhibition.thc@thaihealth.or.th