กิจกรรม

Loading กิจกรรม

สมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส

โดยหน่วยงาน: Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

ทำเป็นสมุดทำมือที่น่าใช้และเหมือนใหม่เพื่อนำไปบริจาคต่อให้กับน้องๆที่ขาดแคลนตามถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เสาร์, 24 ก.พ. 2561 13:00 - 17:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

23 ก.พ. 2561

จำนวนคนรับสมัคร

50 คน

สถานที่

Paper Ranger บ้านจิตอาสา

ที่อยู่

บ้านจิตอาสา 2044/21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

08-9670-4600