กิจกรรม

Loading กิจกรรม

สมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส

โดยหน่วยงาน: Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

กิจกรรม Category:

ทำเป็นสมุดทำมือที่น่าใช้และเหมือนใหม่เพื่อนำไปบริจาคต่อให้กับน้องๆที่ขาดแคลนตามถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

24 กุมภาพันธ์ 2018 @ 1:00 pm - 24 กุมภาพันธ์ 2018 @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เสาร์, 24 ก.พ. 2561 13:00 - 17:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

23 ก.พ. 2561

จำนวนคนรับสมัคร

50 คน

สถานที่

Paper Ranger บ้านจิตอาสา

ที่อยู่

บ้านจิตอาสา 2044/21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

08-9670-4600

หมายเหตุ

-