กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ห้องสมุดเคลื่อนที่ (หลาดชุมทางทุ่งสง)

โดยหน่วยงาน: หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ รับผิดชอบโดยหอสมุดประชาชนเทศบาลเมือทุ่งสง ให้บริการ จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่มาใช้บริการตลาด (หลาดชุมทางทุ่งสง) ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 15.00-20.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมได้แก่

  • กิจกรรมวาดภาพระบายสี
  • กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
  • กิจกรรมอ่านนิทาน

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น

ระยะทำกิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ทุกสัปดาห์ของวันอาทิตย์

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

หลาดชุมทางทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ที่อยู่

เทศบาลเมืองทุ่งสง
ทุ่งสง, นครศรีธรรมราช 80110 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.เมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช