กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาด้วยกัน จูเนียร์

โดยหน่วยงาน: บริษัท กล่องดินสอ จำกัด

กล่องดินสอ ร่วมกับ Zy Movement Foundation อยากชวนครอบครัวมาร่วมเป็นอาสาสมัครพาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

21-22 เมษายน 2561 (ค้างคืน)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

15 มีนาคม - 10 เมษายน 2561

จำนวนคนรับสมัคร

15 ครอบครัว

สถานที่

จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่

นครราชสีมา

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

02-623-3701