กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ

โดยหน่วยงาน: อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่

โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง

สำหรับผู้ที่เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติ ต้องมีเจตนารมณ์ ที่จะทำงานเพื่อประโยขน์ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน เพื่อเป็นการสร้างช่องทางเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกที่สมัครใจ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ด้านการมีส่วนร่วม โดยมีกิจกรรมให้เลือก ดังนี้ การให้บริการนักท่องเที่ยว การบำรุงรักษาสถานที่ การอนุรักษ์ทรัพยากร การกู้ภัย/ดูแลความปลอดภัย งานช่าง

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ปี 2560-2579 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุกหน่วยรับสมัคร หน่วยละ 100 คน และ สำนักงานอุทยานแห่งชาติ 100 คน

จำนวนคนรับสมัคร

300 คน

สถานที่

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่

ที่อยู่

170 ม.4 ต.ทับปริก อ.เมือง
กระบี่, Province 81000 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

ไม่มี

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา 170 ม.4 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

หมายเหตุ

ไม่มี

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม