กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาเลี้ยงอาหาร รดน้ำดำหัวคนชรา สืบสานประเพณี ผีนางด้ง

โดยหน่วยงาน: วันฟายเดย์

ขอเชิญชวนมาเลี้ยงอาหารคนแก่ ผู้สูงอายุ ที่ไม่มีลูกหลานเหลียวแล และ รดน้ำดำหัว ร่วมกิจกรรม ประเพณีพื้นบ้านผีนางด้ง

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย. 2561 (เวลา 06:30 น.) ถึง วันจันทร์ที่ 16 เม.ย. 2561 (เวลา 21:00 น.) งานค้างคืน

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

วันที่ 15 ก.พ 2561 ถึงวันที่ 14 เม.ย. 2561

จำนวนคนรับสมัคร

19

สถานที่

บ้านชมพู อำเภอ เนินมะปราง

ที่อยู่

อ.เนินมะปราง, พิษณุโลก Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

วันฟายเดย์ เบอร์ติดต่อ : 0831919554

หมายเหตุ

ค่าสมัคร 1,650 บาท 1.ค่ารถไปกลับ 2.เสื้อกิจกรรม 1 ตัว 3.ค่าที่พัก สวนข้าวตู ภูข้าวฟ่าง บ้านรักไทย 4.อาหาร 2 มื้อ 5.ค่าเลี้ยงอาหารกลางวัน