กิจกรรม

Loading กิจกรรม

สนุก ฝึกฝน เปิดโลกเรียนรู้ กับอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย

โดยหน่วยงาน: อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ความรู้เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย(เตรียมการ)

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น

ระยะทำกิจกรรม

วันศุกร์ที่10มกราคม2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

วันศุกร์ที่10มกราคม2563

จำนวนคนรับสมัคร

30

สถานที่

โรงเรียนขุนห้วยแม่ท้อ

ที่อยู่

โรงเรียนขุนห้วยแม่ท้อ
แม่ระมาด, ตาก 63130 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย(เตรียมการ) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก

หมายเหตุ

-