กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กับอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

โดยหน่วยงาน: อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” การรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก หูหิ้วและการลดใช้โฟมบรรจุอาหาร การใช้ถุงผ้า จิตอาสาต่างๆ เช่น ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ การจัดเก็บขยะ การปลูกต้นไม้ เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

13-15 เมษายน 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

1 มีนาคม - 1 เมษายน 2563

จำนวนคนรับสมัคร

30

สถานที่

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

ที่อยู่

ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต
จังหวัดตรัง, - - Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า E-mail : khaopukhaoya@gmail.com Tel. 0 7468 9194 มือถือ 09 3578 9749