กิจกรรม

Loading กิจกรรม

เจ้าหน้าที่การตลาด

โดยหน่วยงาน: บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

กิจกรรม Category:

รายละเอียดของงาน
1. พนักงานชั่วคราวระดับหัวหน้างาน สัญญาจ้าง 6 เดือน (2อัตรา)
–รายละเอียดงาน–
– จัดเตรียมเอกสารเพื่อทำรายงานและเตรียมการจัดการฐานข้อมูล
– ศึกษาและสนับสนุนการทดสอบระบบปฏิบัติการของ Line Application
– ประสานงานในช่วงการเตรียมงานโปรโมชั่น
– จัดเตรียมรายงาน, ตรวจสอบความถูกต้องของผู้โชคดี และการมอบรางวัล

2.พนักงานชั่วคราวระดับปฏิบัติงาน สัญญาจ้าง 4 เดือน
–รายละเอียดงาน–
– ตรวจสอบความถูกต้องของผู้โชคดี
– ติดต่อประสานงานกับผู้โชคดีเพื่อมอบรางวัล (Front-end)
– รวบรวมและจัดเก็บเอกสารหลักฐานของผู้โชคดีแต่ละราย

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 มิถุนายน 2018 - 1 มกราคม

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

จันทร์ -ศุกร์

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

2

สถานที่

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

12,000

ช่องทางติดต่อ

โทร : สำนักสีลม02-636-6111, โรงงานบางบ่อ 02-707-9970-4 ต่อ 504, 500

หมายเหตุ

-