กิจกรรม

Loading กิจกรรม

เพื่อนอาสาผู้สูงวัย

โดยหน่วยงาน: FarmSook Ice Cream

ฟาร์มสุข ไอศกรีม ขอชวนอาสาสมัครมาส่งต่อความรัก ด้วยการเป็นอาสาผู้ช่วย ร่วมเรียนรู้ทักษะการสื่อสารผ่านกระบวนการ “สุนทรียสนทนา” (Dialogue) รู้จักการรับฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ลองทำและฝึกฝนการสื่อสารร่วมกับผู้สูงอายุ ให้เราและผู้สูงอายุได้มองเห็น รู้จักและเข้าใจตนเอง และคนรอบข้างในชีวิต รวมถึงเป็นฐานในการฝึกตนให้มีความสุขมากขึ้นครับ

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันพุธที่ 14 มี.ค 2561 (เช้าไป-เย็นกลับ)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครภายใน วันพุธ 28 ก.พ. 2561

จำนวนคนรับสมัคร

50

สถานที่

บ้านครูเป้สอนเต้นรำ จ.นครราชสีมา

ที่อยู่

เพชรมาตุคลา ซอย 3
ตำบล หัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา 30000 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

บอม : 044264641