กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการทูตวัฒนธรรม รุ่น9 ณ เมืองอิวากิ ประเทศญี่ปุ่น 2020

โดยหน่วยงาน: สมาคมนางฟ้าใจดี

สมาคมนางฟ้าใจดี เป็นองค์กรไม่มุ่งหวังผลกําไร มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศให้แก่เยาวชน นักศึกษาและประชาชน ตลอดจนการประสานความร่วมมือให้กับภาครัฐและ เอกชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

สมาคมฯมีนโยบาย ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้กับเยาวชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยนักเรียน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ต้องสอบ และได้รับทุนอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง ดังนี้

โครงการทูตวัฒนธรรม รุ่นที่ 9

Thailand-Japan Cultural Ambassador IX ณ เมืองอิวากิ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 26 เมษายน 2563
โดยเทศบาลเมืองอิวากิและมหาวิทยาลัยฮิกาชินิปปอน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการเรียนภาษาญี่ปุ่น จํานวน 20 ทุน
รวมมูลค่าทุนละ 150,000 เยนหรือ 45,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 13 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนคนรับสมัคร

20 คน

สถานที่

กรุงเทพฯ

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

Line : @kindangels Tel:099-564-5146

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม