กิจกรรม

Loading กิจกรรม

1-2-3 Business Start Up Camp

โดยหน่วยงาน: Tree Learning

สำหรับน้องๆ ที่สนใจการเตรียมพร้อมสู่การเป็น Start Up เรียนรู้กระบวนการพัฒนาธุรกิจ การสรรค์หาไอเดียธุรกิจ แนวๆ โดนๆ ที่ใช่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ใน 1-2-3 Business Start Up

กิจกรรม : มี 2 รอบให้เลือก (ไม่ค้างคืน)
  • รอบวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562
  • รอบวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : The Coach Education ชั้น 12 อ.วรรณสรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ช่องทางการติดต่อและสมัคร : โทร. 095-505-5665
https://tiny.cc/123bizstartup /
http://tiny.cc/thecoach
https://web.facebook.com/treelearning

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

รอบที่1 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 และ รอบที่2 วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร 10 มิถุนายน 2562 หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที

จำนวนคนรับสมัคร

10 คน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

095-505-5665

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 4,900 บาท