กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม 5ส ในวัด

โดยหน่วยงาน: วัดสร้างสุข

กิจกรรม Category:

  1. เข้าร่วมในการพัฒนาวัดในท้องถิ่นในรูปแบบการทำ 5 ส ร่วมกับองค์กรที่จับคู่พัฒนาวัด
  2. ในบางแห่งจะมีการให้ช่วยเหลือในการทำทะเบียนครุภัณฑ์ของใช้ภายในวัด

คู่มือโครงการประชารัฐสร้างสุขสร้างสัปปายะ ด้วยวิธี 5ส
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ และผู้สนใจทุกท่านสามารถ Download คู่มือได้ที่ปุ่มด้านล่างครับ
>> Download

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

24 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 31 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ และผู้สนใจทุกท่าน สามารถคู่มือโครงการประชารัฐสร้างสุขสร้างสัปปายะ ด้วยวิธี 5ส เพื่อทำกิจกรรมกับวัดในพื้นที่ของท่านได้

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

วัด 1542 แห่งทั่วประเทศ

ที่อยู่

แผนที่

-

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

-