กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ทำงานด้านเอกสาร การคีย์ข้อมูล การจัดเก็บเอกสาร และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยหน่วยงาน: บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

logo_bb
กิจกรรม Category:

พนักงานPart-time (เป็นสัญญาจ้างรายเดือน)
– ทำงานด้านเอกสาร การคีย์ข้อมูล การจัดเก็บเอกสาร และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– รายได้ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
– เหมาะกับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส., ปริญญาตรี ในวันเสาร์-อาทิตย์

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 กรกฎาคม 2018 - 1 มกราคม

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

-

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

สมัครได้ตลอด

จำนวนคนรับสมัคร

3 คน

สถานที่

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

310

ช่องทางติดต่อ

"ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร : 02-622-2999 ต่อ 2612, 2699 / 086-341-8003"

หมายเหตุ

-