กิจกรรม

Loading กิจกรรม

AMCasia รับนักศึกษาฝึกงาน 70 ตำแหน่ง

โดยหน่วยงาน: amcasia

บริษัท ดิออเดียนซ์โมทิเวชั่นคอมปานีเอเชีย จำกัด ตัวแทนของ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ผู้นำตลาดธุรกิจร้านค้าปลอดอากรในเมือง เปิดรับสมัครพนักงานประจำบูธกิจกรรม 70 อัตรา

📌เริ่มงาน 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 27 มกราคม 2562 (จัดตารางทำงานร่วมกันได้ หรืออยากทำทุกวันก็ได้)
⏱เวลาทำงาน 9.00 – 21.00 น.
💶ค่าจ้าง 700 บาทต่อวัน

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆเป็นดังนี้

– สามารถทำเอกสารสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมงานในแต่ละวันได้
– มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส บุคลิกภาพดี สามารถตอบคำถามและอธิบายข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ที่มาเข้าร่วมงานได้
– มีใจรักการบริการ ใจเย็น สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี
– สามารถทำงานและรับมือกับเด็กได้
– มีความกระตือรือร้น วาจาสุภาพ อ่อนน้อม ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
– หากใช้ภาษาอังกฤษและจีนได้ จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 พฤศจิกายน 2018 - 28 มกราคม

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 27 มกราคม 2562 (จัดตารางทำงานร่วมกันได้ หรืออยากทำทุกวันก็ได้)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

70อัตรา

สถานที่

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

ที่อยู่

อาคารคิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท
กรุงเทพ, กรุงเทพฯ 10400 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

700 บาทต่อวัน

ช่องทางติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ นายอดิสรณ์ มาลาวงษ์ โทร : 080-553-1787 ส่งข้อมูลการสมัครกลับมาที่ Email : adisorn.m@amcasia.com

หมายเหตุ

-

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม