กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Animal Planet Camp

โดยหน่วยงาน: RHYTHM OF ARTS

ค่ายสัตวแพทย์ กับพี่ๆ จาก 3 มหาลัย
  1. สัตวแพทย์ จุฬาฯ
  2. สัตวแพทย์ เกษตรฯ
  3. สัตวแพทย์ มหิดล
สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากการเข้าค่าย
  1. น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสอบเข้าคณะสัตวแพทย์ของทั้ง3 มหาลัย
  2. น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคม และรายวิชาเรียนอย่างละเอียด
  3. น้องๆ จะได้Workshopเกี่ยวกับกายภาคของสัตว์ประเภทต่างๆ การรักษาผ่านกระบวนการด้าน Creative learning อาทิเช่น จำลองสถานการณ์ และร่วมประเมินอาการของสัตว์เลี้ยงเป็นต้น
  4. น้องๆ จะได้เรียนกระบวนการผ่านเกมส์ เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆของสัตว์ พร้อมทั้งกระบวนการดูแลต่างๆ
  5. น้องๆ ทุกคนจะได้รู้เกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบ การยื่นคะแนน โควต้าต่างๆ เพื่อที่ทำให้น้องๆ มีความพร้อมมากขึ้น
  6. น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศณียบัตร
  7. สำคัญที่สุดน้องๆ จะได้ลองตรวจสัตว์เล็ก เช่นสุนัข วิธีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจอย่างไร และได้พูดคุยกับพี่สัตวแพทย์ ผู้มีอาชีพเป็นหมอรักษาสัตว์แล้ว

ช่องทางการติดต่อและสมัคร :
สมัครออนไลน์ได้ที่ Line @rhythmofarts

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

3 - 4 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 15.30 น. (ไม่ค้างคืน)

จำนวนคนรับสมัคร

25 คน

สถานที่

Rhythm of ARTS Creative Space

ที่อยู่

1482 ซอยอินทามระ 26/2 (MRT สุทธิสาร) แขวงดินแดง
เขตดินแดง, กรุงเทพฯ 10400 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 4,500 บาท