กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาเก็บขยะ ดูทะเลหมอกบนเขาลูกโล่ จ.อุทัยธานี

โดยหน่วยงาน: ONE FINE DAY

กิจกรรมโครงการ Eco bricks

จุดชมวิวเขาลูกโล่ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาลูกโล่ จังหวัดอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความงดงามของธรรมชาติของป่าเขา หลังหลายคนขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แชร์ตามสื่อโซเชียล

ซึ่งการขึ้นไปยังจุดชมวิวต้องเดินเท้าขึ้นไปตามทางบันไดชาวบ้านในเขตป่าชุมชนที่ช่วยกันขุดดินทำเป็นขั้นบันไดวางเรียงด้วยอิฐบล็อกกว่า 200 ขั้น บางช่วงเป็นทางลาดชันจะมีเชือกผูกไว้เป็นตัวช่วยให้นักท่องเที่ยวจับไต่บันไดขึ้นไป ซึ่งผู้ที่จะมาท่องเที่ยวต้องเตรียมพร้อมด้านร่างกายด้วย

จุดชมวิวเขาลูกโล่นี้ เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน รวมทั้งเด็กๆในชุมชน ที่ต่างเห็นตรงกันว่าจะช่วยกันสร้างสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติขึ้น โดยเริ่มจากการเข้ามาช่วยกันปลูกป่า ดูแลธรรมชาติที่เขาแห่งนี้ให้สะอาดและอุดมสมบูรณ์

ตารางกิจกรรม
 • วันที่ 5 ธันวาคม 2562
  05.15 น.   ออกเดินทางจาก ปตท. bts. สนามเป้า
  08.00 น.   ถึงจุดเดินขึ้นเขาลูกโล่ ซึ่งถ้าโชคดีเราจะเจอหมอก เริ่มเดินขึ้นเขาพร้อมเก็บขยะระหว่างทางจากนักท่องเที่ยว
  12.00 น.   ทานอาหารเที่ยงด้านบน และเดินทางกลับลงมา
  13.30 น.   เดินทางกลับ
  17.00-18.00 น.   ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

**กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **

สมัคร:
https://www.facebook.com/onefinedayclub

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 5 ธันวาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวน

สถานที่

เขาลูกโล่

ที่อยู่

อุทัยธานี Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

083 191 9554

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 750 บาท