กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Asia Pacific Youth Exchange Thailand August 2019

โดยหน่วยงาน: บริษัท โกลบอลแอคท์ จำกัด

โครงการ APYE เป็นโครงการ 2 สัปดาห์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามแนวทางสหประชาชาติ โดยในโครงการจะมีผู้เข้าร่วม 120 คน จากกว่า 17
ประเทศในเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก ในปีนี้โครงการจะจัดขึ้นภายใต้ธีม “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

กิจกรรม : 4-16 สิงหาคม 2562 (ค้างคืน)
สถานที่ : องค์การสหประชาชาติ / กรุงเทพมหานคร / ลงพื้นที่ชุมชน

ช่องทางการติดต่อและสมัคร : สมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/6thAPYEapp

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

10 มิถุนายน @ 8:00 am - 23 มิถุนายน @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

4-16 สิงหาคม 2562 (ค้างคืน)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร 23 มิถุนายน 2562

จำนวนคนรับสมัคร

30 คน

สถานที่

-

ที่อยู่

แผนที่

-

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 20,000 บาท

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม