กิจกรรม

Loading กิจกรรม

รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรลัดดารมย์ อิลิแกนท์ ม.พายัพ เชียงใหม่

โดยหน่วยงาน: หมู่บ้านจัดสรรลัดดารมย์ อิลิแกนท์

กิจกรรม Category:

หมู่บ้านจัดสรรลัดดารมย์ อิลิแกนท์
รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วย ผู้จัดการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรลัดดารมย์ อิลิแกนท์ ม.พายัพ เชียงใหม่
ลักษณะการจ้าง : สัญญารายปี

คุณสมบัติ :
1.วุฒิการศึกษา ปวช – ป.ตรี สามารถทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ได้
2.เพศหญิง
3.ประสบการทำงาน 1-2 ปี
4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความซื่อสัตย์
5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ เช่น Word/Excel / PWP
6.อายุไม่เกิน 30 ปี

รายละเอียดลักษณะงาน :
1. รับโทรศัพท์ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลงานด้านเอกสารของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ
3. บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ รายวัน
4. ออกหนังสือทวงถามกรณีที่สมาชิกค้างชำระค่าใช้จ่าย
5. ช่วยควบคุม ดูแล คู่สัญญาที่คณะกรรมการจัดจ้างมารวมทั้งให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับมติของคณะกรรมการฯ
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย (เป็นงานของหมู่บ้านจัดสรร)

สถานที่ปฏิบัติงาน : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรลัดดารมย์ อิลิแกนท์ ม.พายัพ เชียงใหม่
จำนวน : 1 อัตรา
เงินค่าจ้าง : 10,000-12,000 บาท / เดือน. (หรือตามประการณ์ในการทำงาน)
วิธีติดต่อ : ติดต่อด้วยตัวเอง พร้อมประวัติและรูปถ่าย 1 นิ้ว
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรลัดดารมย์ อิลิแกนท์ ม.พายัพ เชียงใหม่
เลขที่ 99/9 หมู่ 1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทร. 053-126222, 099-3722626

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

22 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 31 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

-

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

1 อัตรา

สถานที่

หมู่บ้านจัดสรรลัดดารมย์ อิลิแกนท์

ที่อยู่

99/9 หมู่ 1 ต.สันกลาง
อ.สันกำแพง, เชียงใหม่ 50130 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

10,000-12,000 บาท / เดือน

ช่องทางติดต่อ

053-126222, 099-3722626

หมายเหตุ

-