กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายผู้นำเยาวชนดาราศาสตร์ ครั้งที่ 15

โดยหน่วยงาน: ชมรมดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 th Astronomy Leader Youth Camp ชมรมดาราศาสตร์ ขอเชิญชวนน้อง ๆ ชั้นม.ปลาย (ม.4 – ม.6) ที่มีความสนใจในวิชาดาราศาสตร์ หรือการดูดาว *ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ขอแค่มีความชอบในการดูดาว หรือดาราศาสตร์* เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนดาราศาสตร์ โดยในค่ายนี้จะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น บรรยายดาราศาสตร์ในหัวข้อที่น่าสนใจ Workshop ดาราศาสตร์ที่จะได้สัมผัสกับเครื่องมือทางดาราศาสตร์ของจริง เยี่ยมชมหอดูดาวสิรินธร หอดูดาวของคณะวิทยาศาสตร์ มช. กิจกรรมสันทนาการที่พร้อมจะนำความสนุกสนานมาต้อนรับน้อง ๆ ในค่ายนี้อย่างจุใจ!!

วันจัดกิจกรรม
• 18 – 21 พ.ค. 2562 (ค้างคืน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

4 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 1 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

18 - 21 พ.ค. 62

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

วันนี้ - 1 มี.ค. 62

จำนวนคนรับสมัคร

40 คน

สถานที่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง, เชียงใหม่ 50200 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

088-856-4865

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย 500 บาท