กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ จ.เพชรบุรี

โดยหน่วยงาน: ชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ จ.เพชรบุรี

มาทดลองเป็นคาวบอยตัวจิ๋ว วิ่งเล่นในสวน พร้อมทำกิจกรรมสนุกๆ เตรียมตัวเลอะเปรอะเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มกับกิจกรรมต่างๆ หยุดพักชีวิตที่เร่งรีบแล้วมาใช้ชีวิตเรียบง่าย สงบสุขแบบพอเพียงกันได้ที่ชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ แล้วน้องๆ จะรู้ว่าความสุขอยู่ใกล้แค่นี้เอง

ตัวอย่างโปรแกรม 2 วัน 1 คืน ที่ชุมชนบ้านน้ำทรัพย์
Day 1
07:30 เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร
10:00-11:30 การต้อนรับจากชุมชน รับประทานอาหารว่าง แจกสมุดบันทึกอารมณ์ กิจกรรมสันทนาการ
ทำความรู้จักกันและแบ่งทีมเพื่อทำกิจกรรม
11:30-12:30 รับประทานอาหารกลางวัน
12:30-15:30 ฐานกิจกรรมที่ 1: ทำขนมทองม้วน
ฐานกิจกรรมที่ 2: ทำน้ำสมุนไพร
ฐานกิจกรรมที่ 3: จับปลา/ทำปลาส้ม

15:30-16:00 รับประทานอาหารว่าง
16:00-16:30 กิจกรรมสันทนาการ
16:30-17:00 ฐานกิจกรรมที่ 4: ขี่ม้า
17:00-18:00 ทำธุระส่วนตัว
18:00-19:00 รับประทานอาหารเย็น
19:00-20:00 แคมป์ไฟคาวบอย
20:00 เข้านอน

Day 2
07:30-08:30 พร้อมกันที่ชุมชนและรับประทานอาหารเช้า
08:30-09:30 ฐานกิจกรรมที่ 5: ชมสวนเกษตรอินทรีย์และเก็บผักผลไม้
09:30-10:30 ฐานกิจกรรมที่ 6: ทำเมนูพื้นบ้าน (ตำน้ำพริกรสชาติคุณหนู
สร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบชุมชน)
11:30-12:30 รับประทานอาหารกลางวัน
12:30 เดินทางกลับ

กิจกรรม : ตลอดทั้งปี
ณ ชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ จังหวัดเพชรบุรี

ช่องทางการติดต่อและสมัคร
092-947-5984

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตลอดทั้งปี

สถานที่

ชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ จังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่

เพชรบุรี Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

092-947-5984

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย