กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทุ่งกระโปรง

โดยหน่วยงาน: ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ อำเภอบ้านนา (ทุ่งกระโปรง)

ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง จ.นครนายก อีกหนึ่งชุมชนเล็กๆ ที่เรียบง่าย ดีต่อใจและไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของสวนเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน รวมไปถึงคนในชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ให้เด็กๆ ทุกคนได้เข้ามาซึมซับวิถีของชาวสวนเกษตรอินทรีย์ ได้วิ่งเล่นในสวนผสมผสาน
เจอผักผลไม้เต็มไปหมด ทั้งกระท้อนที่มีอยู่เต็มต้น สับปะรด มะนาวลูกใหญ่ แก้วมังกร ผักกูด และชะมวง เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์แถมยังเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆ ที่รอให้น้องๆ ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ความเป็นอยู่ของชุมชนที่น่ารัก

กิจกรรมช่วงเช้า ได้แก่ ทำนา, จับปลา, สาธิตการแปรรูป(ทำขนม), ทำจักสาน
กิจกรรมช่วงบ่าย ได้แก่ ทำปุ๋ยชีวภาพ, จุลินทรีย์ โฮโมน, เพาะชำผักกูด ปลูกผัก
มีค่าใช้จ่าย 450 บาท / คน ประกอบด้วย
  1. ค่าอาหารกลางวัน 80บ อาหาร 3 อย่าง
  2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 50บ
  3. ค่าลงฐานๆ ละ 50 บ จำนวน 6 ฐาน รวม 300 บาท
  4. ค่าบริหารจัดการ 20 บาท

กิจกรรม : ตลอดทั้งปี
ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ อำเภอบ้านนา (ทุ่งกระโปรง)
เลขที่ 257 ม.12 ต.ป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

ช่องทางการติดต่อและสมัคร
นางสาวกัลยา พฤทธิ์วาณิชย์ เบอร์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตลอดทั้งปี

สถานที่

ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง จ.นครนายก

ที่อยู่

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ อำเภอบ้านนา (ทุ่งกระโปรง) เลขที่ 257 ม.12 ต.ป่าขะ
อำเภอบ้านนา, นครนายก 26110 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

096-8890889, 086-3114804

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 450 บาท / คน