กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมชุมชนบ้านดงเย็น

โดยหน่วยงาน: ชุมชนบ้านดงเย็น

เปิดมุมมองใหม่ให้กับการจัดประชุม สัมมนา ทำกิจกรรม CSR ในชุมชนและเมืองรอง กับตัวอย่างทริปการเดินทางในวันธรรมดา ด้วยราคาสบายๆ
  • สัมผัสวิถีชีวิตบ้านทุ่งชนบทแบบพอเพียงของชาวลาวครั่ง
  • รับประทานอาหารสุดอร่อยจากฝีมือของชุมชน ด้วยวัตถุดิบจากแปลงเกษตรปลอดสารพิษ
  • เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านกิจกรรม workshop นั่งรถซาเล้งหรือปั่นจักรยานเก็บผัก
  • ทำอาหารเมนูโจทย์บ้านทุ่ง การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน และการทำขนมแปร
  • เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง กราบสักการะพระพุทธรูป ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
  • อาสาทำดีผ่านกิจกรรม CSR เช่น ร่วมกันทำป้ายฐานการเรียนรู้ให้ชุมชน หรือการขุดบ่อบาดาล

กิจกรรมจัด ตลอดทั้งปี
ณ ชุมชนบ้านดงเย็น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ช่องทางการติดต่อและสมัคร
คุณแวว แจ้งสว่าง เบอร์ 083 308 8144

 

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตลอดทั้งปี

จำนวนคนรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่

ชุมชนบ้านดงเย็น

ที่อยู่

อำเภออู่ทอง, สุพรรณบุรี Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

083 308 8144

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย