กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายอาสาปลูกป่าชายเลน

โดยหน่วยงาน: treelearning

ค่ายอาสาปลูกป่าชายเลน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศป่าชายเลน โดยการร่วมทำกิจกรรม ฟื้นฟูป่าชายเลน คลองโคน และศึกษาระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลน กินปู ดูลิง ลิ้มรสอาหารทะเลพื้นบ้าน และอบรมพื้นฐานการควบคุมการติดเชื้อ (Basic Infection Control) พร้อมรับเกียรติบัตร 2 ใบ 1. ค่ายอาสา 2. Basic Infection Control วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 สำหรับระดับชั้น ม.4-6

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

Tree Learning, CP Tower 3 Phayathai, 1fl, B Bldg.

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 095-505-5665

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย