กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Basic Life Support & CPR

โดยหน่วยงาน: Tree Learning

BASIC LIFE SUPPORT & CPR

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน


เรียนรู้การวธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน CPR เพื่อให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบณ์เหตุได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสำหรับระดับ ม.2-6
ฝึกอบรมโดย หัวหน้าพยาบาลห้องฉุกเฉิน (ER) โรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์ในสายงานกว่า 25 ปี
*รับเกียรติบัตร เมื่อผ่านการอบรม และรูปถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม
*อบรม และฝึกปฎิบัติ 9.00-12.00*ค่าเข้าอบรม 1,200 บาท
เชียงใหม่ส16ม.ค.64 – ร.ร. วัฒโนทัยพายับ
กรุงเทพ ส6ก.พ.64 – ทรีเลิร์นนิ่ง BTS พญาไทอา7ก.พ.64- ทรีเลิร์นนิ่ง BTS พญาไท
ขอนแก่น อ4เม.ย.64 – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รูปถ่ายกิจกรรมโหลดได้ที่ www.facebook.com/treelearningx
ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 095-505-5665 แอดไลน์ @treelearning

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

ครึ่งวัน

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

31ม.ค.64

จำนวนคนรับสมัคร

30

สถานที่

สถานที่ Tree Learning C.P. Tower 3 Phayathai, อาคาร บี, ชั้น1

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

@treelearning